หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

main-logo
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
Admin - 2560-10-02 10:55:15

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

จิตอาสา บ้านลุงขาว ม_0
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ร่วมกับ ส.อบต. ทุกหมู่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.บ้านโป่ง พระสงฆ์วัดบ้านสบพลึง ผู้นำชุมชนและจิตอาสา หมู่ 10 จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บ้านพ่อขาว ท้าวเขื่อน หมู่ 10 บ้านเป๊าะทอง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำความสะอาดบริเวณรอบบ้านและภายในบ้าน ปรับปรุงสถานที่อยู่อาศัยให้มีสภาพที่ดีขึ้น
Admin - 2021-09-13 13:07:51

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ร่วมกับ ส.อบต. ทุกหมู่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.บ้านโป่ง พระสงฆ์วัดบ้านสบพลึง ผู้นำชุมชนและจิตอาสา หมู่ 10 จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บ้านพ่อขาว ท้าวเขื่อน หมู่ 10 บ้านเป๊าะทอง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำความสะอาดบริเวณรอบบ้านและภายในบ้าน ปรับปรุงสถานที่อยู่อาศัยให้มีสภาพที่ดีขึ้น

53682
กองช่าง อบต.บ้านโป่ง ออกบริการซ่อมแซมไฟสาธารณะ ในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านสบเอิม หมู่ 9 บ้านโป่งพัฒนา หมู่ 12 บ้านโป่งแก้ว ตำบลบ้านโป่ง เนื่องจากไฟชำรุดและใช้งานไม่ได้
Admin - 2021-08-30 10:03:33

กองช่าง อบต.บ้านโป่ง ออกบริการซ่อมแซมไฟสาธารณะ ในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านสบเอิม หมู่ 9 บ้านโป่งพัฒนา หมู่ 12 บ้านโป่งแก้ว ตำบลบ้านโป่ง เนื่องจากไฟชำรุดและใช้งานไม่ได้

314011
กิจกรรมส่งเสริมการลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปี พ.ศ.2564
Admin - 2021-08-27 13:52:30

กิจกรรมส่งเสริมการลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปี พ.ศ.2564

259563
ประชาสัมพันธ์โครงการแกนนำการออกกำลังด้วยบาสโลมแม่ค้าตลาดชุมชน ณ ตลาดชุมชนหมู่ 3 บ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564
Admin - 2021-08-27 13:36:22

ประชาสัมพันธ์โครงการแกนนำการออกกำลังด้วยบาสโลมแม่ค้าตลาดชุมชน ณ ตลาดชุมชนหมู่ 3 บ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564

52359
เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านโป่ง งานกองช่าง ออกบริการดึงซัมเมิสเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านเป๊าะทอง ตำบลบ้านโป่ง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหลในพื้นที่
Admin - 2021-08-26 15:36:40

เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านโป่ง งานกองช่าง ออกบริการดึงซัมเมิสเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านเป๊าะทอง ตำบลบ้านโป่ง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหลในพื้นที่

33099
เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านโป่ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกให้บริการฉีดพ่นยายุง ณ ศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019
Admin - 2021-08-26 15:35:21

เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านโป่ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกให้บริการฉีดพ่นยายุง ณ ศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 ตำบลบ้านโป่ง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน

258429
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Admin - 2021-08-20 15:14:58

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรม สร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านโป่ง

143646
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Admin - 2021-08-20 15:06:49

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 17 ส.ค. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

257483
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
Admin - 2021-08-03 11:10:26

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต.
ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต.
Admin - 2021-07-12 15:35:44

ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต.

ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต.
ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต.
Admin - 2021-07-12 15:35:07

ประกาศ อบต.บ้านโป่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต.

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
Admin - 2021-07-05 14:52:31

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

26018
งานบริการสาธารณะ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้รถบรรทุกน้ำ ขนส่งน้ำเพื่อไปเติมประปาหมู่บ้านในพื้นที่บ้านเป๊าะทอง หมู่ 10 เนื่องจากน้ำไม่เพียงพอ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564
Admin - 2021-06-28 10:28:39

งานบริการสาธารณะ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้รถบรรทุกน้ำ ขนส่งน้ำเพื่อไปเติมประปาหมู่บ้านในพื้นที่บ้านเป๊าะทอง หมู่ 10 เนื่องจากน้ำไม่เพียงพอ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564

39395
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ กิจกรรม "ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงวัยสู่เยาวชนและประชาชน ตำบลบ้านโป่ง" ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านใหม่นาแช่ ตำบลบ้านโป่ง โดยมีกิจกรรม ทำบายศรี , ตัดตงกระดาษ, สานก๋วยสลาก และการจัดดาเครื่องสืบชะตา
Admin - 2021-06-25 11:32:10

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ กิจกรรม "ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงวัยสู่เยาวชนและประชาชน ตำบลบ้านโป่ง" ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านใหม่นาแช่ ตำบลบ้านโป่ง โดยมีกิจกรรม ทำบายศรี , ตัดตงกระดาษ, สานก๋วยสลาก และการจัดดาเครื่องสืบชะตา

42261
กองช่าง งานไฟฟ้า ออกบริการซ่อมแซมเสียงตามสายในพื้นที่ ม.9 บ้านโป่งแก้ว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564
Admin - 2021-06-25 11:30:27

กองช่าง งานไฟฟ้า ออกบริการซ่อมแซมเสียงตามสายในพื้นที่ ม.9 บ้านโป่งแก้ว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564

41569
กองช่าง งานประปาออกบริการซ่อมแซมในพื้นที่ ม.10 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564
Admin - 2021-06-25 11:28:30

กองช่าง งานประปาออกบริการซ่อมแซมในพื้นที่ ม.10 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

41283
กองช่าง ออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ 7 บ้านหาดเชี่ยว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว ในวัน 17 มิถุนยน 2564
Admin - 2021-06-25 11:27:49

กองช่าง ออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ 7 บ้านหาดเชี่ยว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว ในวัน 17 มิถุนยน 2564

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านโป่ง_6
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งจัดทำโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านโป่ง วัดบ้านใหม่นาแช่ โรงเรียนบ้านใหม่นาแช่ โรงเรียนบ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
Admin - 2021-06-25 11:25:45

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งจัดทำโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านโป่ง วัดบ้านใหม่นาแช่ โรงเรียนบ้านใหม่นาแช่ โรงเรียนบ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564