หน้าหลัก สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

โครงสร้างสมาชิสภา
โครงสร้างสมาชิสภา
Admin - 2020-10-01 07:53:16

โครงสร้างสมาชิสภา

DSCN0741
นางยุพิน ลือไชย ส.อบต.หมู่ 12
Admin - 2020-07-13 14:12:08

นางยุพิน ลือไชย ส.อบต.หมู่ 12

DSCN0723
นายยุทธ์ ศรีธิ ส.อบต.หมู่ 12
Admin - 2020-07-13 14:11:18

นายยุทธ์ ศรีธิ ส.อบต.หมู่ 12

DSCN0737
นางปิ่นทอง คำศรี ส.อบต.หมู่ 11
Admin - 2020-07-13 14:10:26

นางปิ่นทอง คำศรี ส.อบต.หมู่ 11

DSCN0712
นายสุรินทร์ สุภารักษ์ ส.อบต.หมู่ 11
Admin - 2020-07-13 14:09:37

นายสุรินทร์ สุภารักษ์ ส.อบต.หมู่ 11

DSCN0726
นายอุทัย ทะนะ ส.อบต.หมู่ 10
Admin - 2020-07-13 14:08:44

นายอุทัย ทะนะ ส.อบต.หมู่ 10

DSCN0732
นายสมนึก เชื้อเทวา ส.อบต.หมู่ 9
Admin - 2020-07-13 14:02:01

นายสมนึก เชื้อเทวา ส.อบต.หมู่ 9

DSCN0751
นายนิวัตร์ สายสืบ ส.อบต.หมู่ 9
Admin - 2020-07-13 14:01:14

นายนิวัตร์ สายสืบ ส.อบต.หมู่ 9

DSCN0713
นายสมพงษ์ คณธี ส.อบต.หมู่ 8
Admin - 2020-07-13 14:00:12

นายสมพงษ์ คณธี ส.อบต.หมู่ 8

DSCN0720
นายบวรศักดิ์ กณธี ส.อบต.หมู่ 8
Admin - 2020-07-13 13:59:29

นายบวรศักดิ์ กณธี ส.อบต.หมู่ 8

DSCN0705
นายอนุสรณ์ ศิริราช ส.อบต.หมู่ 7
Admin - 2020-07-13 13:58:39

นายอนุสรณ์ ศิริราช ส.อบต.หมู่ 7

DSCN0701
นายวีระชัย มุ่งดี ส.อบต.หมู่ 7
Admin - 2020-07-13 13:57:49

นายวีระชัย มุ่งดี ส.อบต.หมู่ 7

DSCN0717
นายอานนท์ ยะอนันต์ ส.อบต.หมู่ 6
Admin - 2020-07-13 13:56:55

นายอานนท์ ยะอนันต์ ส.อบต.หมู่ 6

DSCN0716
นายอารมณ์ ขว้างสืบ ส.อบต.หมู่ 5
Admin - 2020-07-13 13:55:53

นายอารมณ์ ขว้างสืบ ส.อบต.หมู่ 5

DSCN0708
ร.ต.เนตร นามวงค์ ส.อบต.หมู่ 5
Admin - 2020-07-13 13:55:12

ร.ต.เนตร นามวงค์ ส.อบต.หมู่ 5

DSCN0735
นางสมจิตร สายสืบ ส.อบต.หมู่ 4
Admin - 2020-07-13 13:54:31

นางสมจิตร สายสืบ ส.อบต.หมู่ 4

DSCN0709
นายทรงพล อติชาติ ส.อบต.หมู่ 4
Admin - 2020-07-13 13:53:21

นายทรงพล อติชาติ ส.อบต.หมู่ 4

DSCN0748
นายนำพล กาชัย ส.อบต.หมู่ 3
Admin - 2020-07-13 13:52:26

นายนำพล กาชัย ส.อบต.หมู่ 3

DSCN0730
นายเสน่ห์ ใจลำปาง ส.อบต.หมู่ 3
Admin - 2020-07-13 13:48:54

นายเสน่ห์ ใจลำปาง ส.อบต.หมู่ 3

DSCN0729
นายประดิษฐ งามเริง ส.อบต.หมู่ 1
Admin - 2020-07-13 13:45:35

นายประดิษฐ งามเริง ส.อบต.หมู่ 1