หน้าหลัก คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
Admin - 2020-10-01 07:41:34

โครงสร้างคณะผู้บริหาร

นายจรุญ   ใจหาญ  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
นายจรุญ ใจหาญ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
Admin - 2020-07-13 14:30:48

นายจรุญ ใจหาญ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

IMG_3855
นายชูชาติ คำปลิว ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์กาบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
Admin - 2020-07-13 14:30:14

นายชูชาติ คำปลิว ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์กาบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

IMG_3862
นายเจริญ กาชัย ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
Admin - 2020-07-13 14:29:28

นายเจริญ กาชัย ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

รูปนายก
นายนิพัฒน์ แก้วปัญญา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
Admin - 2020-07-13 14:14:37

นายนิพัฒน์ แก้วปัญญา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

1