Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา

Admin - 2020-08-04 15:29:39 31 คนดู
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ :
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
-มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว หรือ พื้นที่ใกล้เคียง
-ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ
ลักษณะงาน :
- อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะต้องเข้ารับการอบรมการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง
- ปฏิบัติงานตามแผนการดูแล (Care plan) วันละ 8 ชั่วโมง จำนวน 20 วัน/เดือน
สถานที่รับสมัคร :
งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง  
ระยะเวลาการรับสมัคร :
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ถึง 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เฉพาะวันทำการ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 054-831585 ต่อ 11 ในวันเวลาราชการ

เอกสาร
# รายละเอียด ดาวน์โหลด
IMG_20200804_0006 ดาวน์โหลดเอกสาร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *