Home ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563
ข่าวรับสมัครงาน

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563

Admin - 2020-08-17 15:08:53 113 คนดู
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการจัดหางานให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนหางาน ผู้ว่างงานหรือผู้ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้าง...

รูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *