หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

main-logo
กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
Admin - 2560-10-02 08:38:14

กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

จิตอาสา ส_24
กิจกรรมจิตอาสา “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข”เดินหน้าลำปางสะอาด ประจำเดือนสิงหาคม 2563
Admin - 2020-08-13 11:32:08

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข”เดินหน้าลำปางสะอาด ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ (ตัดหญ้าและทำความสะอาด) ณ บริเวณโรงเรียนผู้สูงอายุจำปาทอง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

20200803_101528
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Admin - 2020-08-04 13:45:20

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

41487
ประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็กบ้านเป๊าะทอง ตำบลบ้านโป่ง
Admin - 2020-07-24 13:57:38

ประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็กบ้านเป๊าะทอง ตำบลบ้านโป่ง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

S__1712147
สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงพื้นที่สำรวจ หมู่ที่10 บ้านเป๊าะทอง ตำบลบ้านโ่ป่ง
Admin - 2020-07-24 13:53:48

สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงพื้นที่สำรวจ หมู่ที่10 บ้านเป๊าะทอง ซอยที่6

148864
กลุ่มศรัทธาหลวงพ่อเกษมฯ รวมตัวกันมอบสิ่งของ เครื่องใช้ให้กับ ศพด.บ้านห้วยน๊อต
Admin - 2020-07-14 10:01:15

กลุ่มศรัทธาหลวงพ่อเกษมฯ รวมตัวกันมอบสิ่งของ เครื่องใช้ให้กับ ศพด.บ้านห้วยน๊อต รับมอบโดย นายก.นิพัฒน์พลเจ้า

ไตรมาส1
ประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
Admin - 2020-07-13 13:05:30

ประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

9สิงหาคม2562_๒๐๐๕๒๔_0008
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ กิจกรรม “รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และโรคติดต่อ ในตำบลบ้านโป่ง” วันที่ 9 สิงหาคม 2562
Admin - 2020-07-10 11:34:43

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ กิจกรรม “รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และโรคติดต่อ ในตำบลบ้านโป่ง” วันที่ 9 สิงหาคม 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
Admin - 2020-07-10 08:57:56

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

151211
ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Admin - 2020-07-10 08:49:41

ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

main-logo
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานภาษี ประจำปี 2563
Admin - 2020-07-09 08:46:30

แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ_1

S__12361736
จิตอาสา “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” เดินหน้าลำปางสะอาด ประจำเดือนมิถุนายน 2563
Admin - 2020-06-16 09:03:30

จิตอาสา “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” เดินหน้าลำปางสะอาด ประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน
Admin - 2020-06-12 08:56:42

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน