หน้าหลัก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
Admin - 2020-10-01 17:09:10

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)
Admin - 2020-07-10 15:15:26

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
Admin - 2020-07-10 11:47:28

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
Admin - 2020-04-03 10:12:55

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Admin - 2019-10-07 11:25:34

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ   ประจำไตรมาสที่  3 งบประมาณปี พ.ศ.  2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 งบประมาณปี พ.ศ. 2562
Admin - 2019-07-08 17:05:28

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 งบประมาณปี พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศราคากลาง
Admin - 2016-11-11 09:09:47

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศราคากลาง

1