หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

main-logo
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
Admin - 2560-10-02 10:55:15

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ไตรมาส2
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (มกราคม-มีนาคม 2564)
Admin - 2021-04-20 13:47:38

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (มกราคม-มีนาคม 2564)

24879
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกให้บริการส่งน้ำ ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านสบเอิม ตำบลบ้านโป่ง
Admin - 2021-04-19 10:57:27

อบต.บ้านโป่ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกให้บริการส่งน้ำ ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านสบเอิม ตำบลบ้านโป่ง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำอุปโภค

29890
อบต.บ้านโป่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตั้งจุดบริการประชาชนของอบต.บ้านโป่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ้านโป่ง ตรงข้ามตลาดชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านสบพลึง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
Admin - 2021-04-19 10:46:29

อบต.บ้านโป่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตั้งจุดบริการประชาชนของอบต.บ้านโป่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ้านโป่ง ตรงข้ามตลาดชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านสบพลึง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

2372699
โครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณใต้สะพาน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
Admin - 2021-04-08 14:56:21

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จักดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ขึ้นในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. โดยจัดกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณใต้สะพาน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

313124
ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2564
Admin - 2021-04-08 14:52:45

ข้าราชการ อบต.บ้านโป่ง ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 ณ อาคารหอประชุมอำเภองาว ที่ว่าการอำเภองาว ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

โครงการ “เพิ่มศักยภาพให้กลุ่มสตรี ตำบลบ้านโป่ง”ปีงบประมาณ 2564
โครงการ “เพิ่มศักยภาพให้กลุ่มสตรี ตำบลบ้านโป่ง”ปีงบประมาณ 2564
Admin - 2021-04-08 14:50:38

โครงการ “เพิ่มศักยภาพให้กลุ่มสตรี ตำบลบ้านโป่ง”ปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสตรีตำบลบ้านโป่งได้มีความรู้ ความสนใจในด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ และเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว

0001
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2564
Admin - 2021-04-08 14:47:51

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำเอกสารการดำเนินงานในช่วงเดือนมีนาคม 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

15550
งานกองช่าง อบต.บ้านโป่ง ออกให้บริการซ่อมแซมประปาสาธารณะในพื้นที่ หมู่ 10 บ้านเป๊าะทอง ตำบลบ้านโป่ง
Admin - 2021-04-08 14:42:11

งานกองช่าง อบต.บ้านโป่ง ออกให้บริการซ่อมแซมประปาสาธารณะในพื้นที่ หมู่ 10 บ้านเป๊าะทอง ตำบลบ้านโป่ง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล

0001
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
Admin - 2021-03-25 09:24:42

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำเอกสารการดำเนินงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

0001
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ประจำเดือนมกราคม 2564
Admin - 2021-03-25 09:20:44

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำเอกสารการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

29423
งานกองช่าง อบต.บ้านโป่ง ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านโป่ง และหมู่ 12 บ้านโป่งแก้ว ตำบลบ้านโป่ง
Admin - 2021-03-24 10:23:01

งานกองช่าง อบต.บ้านโป่ง ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านโป่ง และหมู่ 12 บ้านโป่งแก้ว ตำบลบ้านโป่ง

23339
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านโป่ง ออกพื้นที่ ว.4 ดับไฟปากทางเข้า บ้านโป่งในหมู่ 12 บ้านโป่งพัฒนา ตำบลบ้านโป่ง
Admin - 2021-03-24 10:21:01

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านโป่ง ออกพื้นที่ ว.4 ดับไฟปากทางเข้า บ้านโป่งในหมู่ 12 บ้านโป่งพัฒนา ตำบลบ้านโป่ง เพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้รุนแรง

14361
อบต.บ้านโป่ง ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ในวันที่ 22 มีนาคม 2564
Admin - 2021-03-24 10:17:38

อบต.บ้านโป่ง ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ในวันที่ 22 มีนาคม 2564

215988
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สำนักปลัด ลงพื้นที่ออกสำรวจและตรวจสอบบ้านผู้ยากไร้ ในหมู่ที่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 7 ของตำบลบ้านโป่ง ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564
Admin - 2021-03-24 10:12:51

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สำนักปลัด ลงพื้นที่ออกสำรวจและตรวจสอบบ้านผู้ยากไร้ ในหมู่ที่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 7 ของตำบลบ้านโป่ง ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลและการสนับสนุนการซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

17453
โครงการ อบต.บ้านโป่งพบประชาชน ประจำปี 2564 กิจกรรม ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
Admin - 2021-03-24 10:04:07

โครงการ อบต.บ้านโป่งพบประชาชน ประจำปี 2564 กิจกรรม ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

147825
โครงการ อบต.บ้านโป่งพบประชาชน ประจำปี 2564 กิจกรรม ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หมู่ที่ 12 บ้านโป่งแก้ว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
Admin - 2021-03-24 10:03:02

โครงการ อบต.บ้านโป่งพบประชาชน ประจำปี 2564 กิจกรรม ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หมู่ที่ 12 บ้านโป่งแก้ว ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

23599
งานบริการสาธารณะ รถบรรทุกน้ำ อบต.บ้านโป่ง ออกให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวตำบลบ้านโป่ง ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง
Admin - 2021-03-24 10:01:36

งานบริการสาธารณะ รถบรรทุกน้ำ อบต.บ้านโป่ง ออกให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวตำบลบ้านโป่ง ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค

230554
โครงการ อบต.บ้านโป่งพบประชาชน ประจำปี 2564 กิจกรรม ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งพัฒนา ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
Admin - 2021-03-24 09:55:37

โครงการ อบต.บ้านโป่งพบประชาชน ประจำปี 2564 กิจกรรม ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งพัฒนา ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง