หน้าหลัก รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

blog-satisfaction
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี พ.ศ.2563
Admin - 2021-07-18 14:22:07

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี พศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี พศ.2563
Admin - 2020-09-29 10:57:02

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี พศ.2563

การปรับปรุงขั้นตอบนและระยะเวลาการปฏิบัติราชาการ
การปรับปรุงขั้นตอบนและระยะเวลาการปฏิบัติราชาการ
Admin - 2020-09-16 11:01:09

การปรับปรุงขั้นตอบนและระยะเวลาการปฏิบัติราชาการ

1